API TREE hỗ trợ tiêu chuẩn hóa giáo dục tiếng Anh

Sự bất bình đẳng về giáo dục, xã hội và tài chính ngày càng gia tăng trong xã hội cạnh tranh và gần đây hiện tượng này thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn do COVID-19. Vì vậy, nhiều trẻ em trên khắp thế giới nhanh chóng đánh mất cơ hội có được nền giáo dục chất lượng. Cơ hội giáo dục phải được cung cấp bình đẳng cho mọi trẻ em, và không ai bị phân biệt đối xử hoặc bị bỏ rơi.

API TREE sẽ đồng hành cùng con em chúng ta từ những ngày đâu tiên có thể gieo mầm, trồng cây cho đến khi đơm hoa kết trái để đạt được ước mơ.

 

API TREE

Tài liệu học

API TREE class provides online textbooks (e-materials) used by the real American students in their schools. Each grade has its curriculum, and the main subjects such as Language Arts, Language Arts Extensions, Math, Science, Social Studies will be taught in English. Therefore, students will learn not only subject knowledge but also American thinking skills.

API TREE

Hệ thống quản lý: Trimester

Khóa học ngôn ngữ API TREE sử dụng hệ thống Trimester. Mỗi cấp lớp được chia thành học kỳ 1 / học kỳ 2 / học kỳ 3 và mỗi học kỳ dài 4 tháng. Khoảng thời gian này áp dụng cho một học sinh học lớp 25 phút hàng ngày, 5 lần một tuần (Thứ Hai-Thứ Sáu). Nếu học sinh chọn tham gia một lớp học 25 phút hai lần hoặc 3 lần một tuần, học kỳ của học sinh đó sẽ được kéo dài.

API TREE

Các lớp trong khóa học ngôn ngữ

  • Khóa học này giúp học sinh có được bằng tốt nghiệp trung học Mỹ
  • Bằng tốt nghiệp được cấp bởi PCI (Trường Trung học Trực tuyến Độc lập Thành phố Park) nằm ở AZ do Edgenuity sở hữu.
  • PCI được xếp vào top 10 trường THPT trực tuyến toàn quốc.
  • Các tín chỉ học thuật đạt được trong PCI cũng giống như các tín chỉ đạt được ở các trường trung học công lập của Mỹ và các tín chỉ này có thể được chuyển sang các trường cao đẳng / đại học.
    (* Nên hỏi trước trường cao đẳng / đại học để chuyển đổi tín chỉ và điểm TOEFL cần thiết)

Bạn đang quan tâm đến khóa học nổi bật nào của chúng tôi?