API GENERAL ESL

Khóa học này giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh qua các chủ đề khác nhau. Khóa học được khuyến khích không chỉ cho những người không tự tin nói tiếng Anh mà còn cho những người có thể giao tiếp với người bản xứ tương đối trôi chảy. Khóa học này phục vụ cho mọi người bất kể trình độ tiếng Anh nào và khóa học bao gồm chương trình giảng dạy và các lớp học được tùy chỉnh với sự cân nhắc kỹ lưỡng về trình độ tiếng Anh của học viên từ trình độ cơ bản đến nâng cao.

Học sinh có thể cải thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và ngữ pháp tiếng Anh của mình thông qua khóa học ESL Tổng quát để có thể đạt được mục tiêu học tập hiệu quả hơn.

API GENERAL ESL

Thông tin khóa học

Học viên sẽ được xếp vào trình độ cơ bản / trung cấp / nâng cao tùy thuộc vào kết quả kiểm tra trình độ đầu vào của mình. Học sinh có thể chọn tần suất và thời gian lớp học của mình trước khi lớp học đầu tiên bắt đầu. Sẽ không có thay đổi lịch trình trong 4 tuần.

API GENERAL ESL

Lịch biểu mẫu

  • Khóa học này dành cho những học viên muốn giao tiếp tiếng Anh trôi chảy;
  • học sinh có khả năng hội thoại tiếng Anh ở mức cơ bản và muốn củng cố vốn từ vựng và cách diễn đạt;
  • học sinh sợ nói tiếng Anh trong cuộc sống vì họ chỉ học tiếng Anh cho các kỳ thi tiếng Anh.

Bạn đang quan tâm đến khóa học nổi bật nào của chúng tôi?