API IELTS

Tỷ lệ hoàn thành điểm mục tiêu của học sinh là 99,9%. API IELTS cung cấp các lớp học biên soạn có bí quyết từ đội ngũ IELTS chuyên nghiệp đến từ học viện API BECI, đảm bảo học viên đạt được điểm số mục tiêu. Học sinh sẽ học các mẹo để đạt điểm cao trong các lớp học kèm 1: 1. Và một trong những cách chuẩn bị tốt cho kì thi là thực hành lại nhiều lần các nội dung bài học đã được trao đổi trong lớp.

Khóa học API IELTS được chia thành 3 khóa và học viên có thể lựa chọn khóa học phù hợp dựa trên nhu cầu của mình.

API IELTS

Giới thiệu

Khóa học này nhằm tập trung vào các kỹ năng và chiến lược nói cần thiết phù hợp với trình độ của học sinh. Học sinh làm quen với nhiều dạng câu hỏi khác nhau bằng cách học và thực hành lặp đi lặp lại. Các bạn sẽ có thể tự tin nói khi nhìn thấy giám khảo thực sự. Ngoài ra, các kỳ thi nói thực tế bao gồm các câu hỏi từ các kỳ thi trước.

API IELTS

Lịch biểu mẫu

Lớp dạy tất cả các mẹo cần thiết để học viên tự tin đối mặt với giám khảo. Nó nhằm mục đích để học sinh chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi với các chiến lược nói hữu ích. Hơn nữa, các bài thi thử nói được đưa ra để giúp bạn nắm vững các chiến lược này.

API IELTS

Lịch biểu mẫu

Lớp học tập trung vào nâng cao kỹ năng nghe bao gồm các kỹ năng và chiến lược thực hành cho từng loại câu hỏi và từng phần của bài thi nghe. Nó cũng bao gồm các bài thi thử với các đề thi trước đó.

Bạn đang quan tâm đến khóa học nổi bật nào của chúng tôi?