API SPARTA ESL

Giờ đây, học sinh có thể trải nghiệm trực tuyến các khóa học ESL của Học viện API BECI ở Baguio, Philippines! Chúng tôi kết hợp khóa học API BECI Sparta ESL tại chỗ vào khóa học API SPARTA ESL trực tuyến của chúng tôi, được các học viên yêu thích, những người tìm kiếm hiệu quả học tập ngắn hạn và học tập chuyên sâu.

Khóa học API SPARTA ESL là một trong những khóa học mà học viên APIBECI đang tìm kiếm! Hãy trải nghiệm khóa học SPARTA ESL tại chỗ với các giảng viên tài năng của chúng tôi thông qua trực tuyến!

API SPARTA ESL

Giới thiệu

  • Khóa học cung cấp phương pháp học tập để phát triển và cải thiện các kỹ năng tiếng Anh thông qua các hoạt động thú vị cho giao tiếp và chương trình đào tạo tiếng Anh cấp cao nhất.
  • Học sinh có thể chọn tần suất và thời gian lớp học của mình trước khi lớp học đầu tiên bắt đầu. Sẽ không có thay đổi lịch trình trong 4 tuần.

API SPARTA ESL

Lịch biểu mẫu

  • Khóa học này dành cho những học sinh muốn trải nghiệm một khóa học ESL tại chỗ qua mạng;
  • những học sinh muốn học tiếng Anh chuyên sâu để có kết quả tốt hơn trong một khoảng thời gian ngắn;
  • sinh viên muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình càng nhanh càng tốt vì họ chỉ có kỹ năng tiếng Anh rất hạn chế.

Bạn đang quan tâm đến khóa học nổi bật nào của chúng tôi?